Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement
Reglementen Wedstrijden T.O.G. 2020

Algemene bepalingen

1.Aan de, door T.O.G. Apeldoorn, georganiseerde wedstrijden kan alleen deelgenomen worden door leden van deze vereniging, met uitzondering van de 2 nachtwedstrijden daar kunnen deelnemers die geen lid zijn van TOG meedoen in combinatie met een deelnemer die lid is van TOG.
2.Van de T.O.G. Vrijehengel-competitie tellen 6 van de 8 beste resultaten 2 afschrijvers mee voor de bekers.
Bij de Senioren tellen 8 van de 10 beste resultaten mee 2 afschrijvers mee voor de bekers.
3.Direct na de wedstrijd worden aan het water de dagprijzen uitgereikt, de rest van de prijzen worden tijdens de feestavond van de jeugd uitgereikt, deze dienen persoonlijk in ontvangst genomen te worden, bij verhindering dit melden bij Karl Daley 06- 23151635 of bij J. Riemsdijk, niet in ontvangst genomen prijzen vervallen aan de vereniging.
4.Bij een gelijk aantal punten in de einduitslag van elke competitie, beslist het totaal gewicht van de meetellende wedstrijden, mocht dit ook gelijk zijn tellen het aantal 1e en 2e plaatsen.
5.In de vrije hengel, IJssel en senioren competitie wordt aan het eind van de competitie een prijs uitgereikt voor het hoogste dag gewicht.
6.Alle competities worden gevist op gewicht. Snoek, snoekbaars, paling tellen niet mee.
7.Voor alle wedstrijden van T.O.G. geldt een maximum van 20 kg per leefnet.
8.Vlonders zijn toegestaan, alleen de voorste poten mogen zich (indien noodzakelijk) in het water bevinden.
9.Het leefnet moet tenminste 3,50 m. lang zijn met een diameter van 40 cm of meer.

Overige bepalingen

1.Er mag vóór het beginsignaal niet gevoerd, maar wel gepeild worden.
2.Na het eindsignaal dient er gestopt te worden met vissen, de in het
eindsignaal gehaakte vis mag nog in het leefnet. Wanneer geconstateerd dat er wordt doorgevist na het eind signaal zal de vangst niet mee tellen voort de punten en prijzen!
3.Het is verboden te voeren en te vissen met gekleurde maden, verse de vase en aardappelen.
4.Het is verboden aas en voer te gebruiken, die stoffen bevatten die schadelijk voor de volksgezondheid zijn.
5.Bijvoeren met een voer cup is toegestaan, maar gedurende deze manier van voeren is het niet toegestaan te vissen, er mag zich maar één hengel boven of in het water bevinden.
6.Er mag geen gebruik worden gemaakt van voerboten en Fishfinders (digitale apparaten die vis lokaliseren).
7. Men hoort zich af te melden voor een wedstrijd als hij/zij verhinderd is en dus niet in staat is de wedstrijd bij te wonen.
8.De overtreding moet door tenminste twee deelnemers of de wedstrijdleiding geconstateerd zijn.
9.Bij onweer beslist de wedstrijdleiding wanneer er gestopt dient te worden met vissen.
Als dit gebeurt in de eerste helft van de wedstrijd, kan er (indien mogelijk) na het onweer verder gevist worden, gebeurd dit in de tweede helft van de wedstrijd, dan is dit tevens het einde van de wedstrijd.
Aanvullende voorwaarden Oost Nederland voor wedstrijden op stromende wateren.
1.Het leefnet moet zoveel mogelijk recht vooruit en aan de buitenkant verzwaard in het water liggen.
2.Het.is ten strengste verboden het net met stenen te verzwaren, dit op straffe van diskwalificatie.
3.Bij wedstrijden langer dan 6 uur, dient ten minste om de 6 uur gewogen te worden.
4.Op al deze voorwaarden zal door controleurs en boa’s gecontroleerd worden, bij overtreding hiervan kan de persoon in kwestie worden geschorst voor 1 jaar.
5.Het is verboden de verzwaring van het net te verwijderen voordat de weegploeg vraagt het net aan te bieden voor weging.
6.Barbeel mag wel worden bewaard in het leefnet en hoeft niet onmiddellijk te worden terug gezet in hetzelfde water. Barbeel wordt meegeteld voor de wedstrijd. Deze aangepaste regeling is van kracht tot nader bericht.
7.Het is ten strengste verboden om zich met voertuigen in de weilanden te begeven, tenzij anders is afgesproken.
8.Voor alle wedstrijden geldt dat er een deelnemerslijst aanwezig moet zijn.

Koppelwedstrijden.

De koppelwedstrijden worden als koppel gevist (dus niet gescheiden).
Men kan zich tot 1 week voor de wedstrijd alleen als koppel inschrijven. Mocht door omstandigheden (ziekte o.i.d.) een koppel niet compleet aan de wedstrijd beginnen of eindigen, mag de overblijvende visser de wedstrijd vissen of uitvissen met 1 hengel.
Aanmelden bij: Karl Daley 06- 23151635,

Senioren.

Aan deze competitie mogen leden deelnemen die op 1-1-2020 minimaal 55 jr. zijn. De hengelkeuze is vrij, er wordt aan het einde van de competitie een prijs uitgereikt voor het hoogste dag gewicht. En zullen de nummer 1 t/m 3 een beker ontvangen. Men dient zich voor het begin van de competitie aan te melden, en bij verhindering af te melden.
Aanmelden en afschrijven bij: Bram Ploeg 06-22379239

Vrije Hengel

In deze competitie is de hengelkeuze vrij. Er zal in één vak gevist worden; 30,28,26,24, etc. per vak. Van de 8 wedstrijden tellen de 6 beste resultaten mee voor de einduitslag. Men dient zich voor het begin van de competitie op te geven en bij verhindering af te melden, U kunt eventueel ook als dagdeelnemer meedoen, indien U zich vroegtijdig aanmeldt, U vist dan alleen mee voor de dagprijs. Elke wedstrijd zal het inleggeld van de wedstrijd dienen als prijzengeld en worden uitgereikt aan het eind van elke wedstrijd prijzen 1 t/m 4
Na de competitie wordt de inleg vanuit de TOG uitgereikt. En zullen de nummer 1 t/m 3 een beker ontvangen. De nummers 1 tm 4 ontvangen een geldprijs
Aan het einde van de competitie wordt er een prijs uitgereikt voor het hoogste dag gewicht
Aanmelden en afschrijven bij Karl Daley 06- 23151635.

IJsselwedstrijden

In deze competitie is de hengelkeuze vrij. Men dient zich voor het begin van de competitie op te geven en bij verhindering af te melden. U kunt eventueel ook als dagdeelnemer meedoen, indien U zich vroegtijdig aanmeldt,U vist dan alleen mee voor de dagprijs. Er zal na elke Ijssel wedstrijd prijzen worden uitgereikt aan de waterkant prijzen 1 t/m 4
Deze wedstrijden tellen ook mee voor het hoogste dag gewicht Vrijehengel.
Er zal tijdens de IJssel wedstrijden in twee vakken gevist worden bij de kribben anders even of oneven nummers betreffende stek nummers, het gehele parcours zal dus niet in twee vakken verdeeld worden dit om discussies te voorkomen..
Aanmelden en afschrijven bij: Karl Daley 06- 23151635.
Jeugd.

?Van de 8 wedstrijden in de jeugd competitie. tellen 6 wedstrijden mee voor de einduitslag.
?Bij de A jeugd is de max. hengellengte 11.00 m. leeftijd: Jonger dan 19 en minimaal 12jr op 1-1 2020 deze jeugd mag niet geholpen worden.
?Bij de B jeugd is de max. hengellengte 10.00 m. leeftijd:Jonger dan 12 jr op 1-1-2020, deze jeugd mag worden geholpen bij problemen.
?De winnaar krijgt 50 punten, daarna aflopend 48,46,44,42,40,39,38 enz.


Koningskruis.

Voor het koningskruis tellen de volgende 13 Algemene wedstrijden mee:
Zowel WIlp als Apeldoorn kunnen meedoen aan de Koningskruis competitie
Er zullen 10 wedstrijden meetellen voor de einduitslag 3 afschrijvers.

1.1e Apeldoorn/Wilp
2.2e Apeldoorn/Wilp
3.Koppel IJssel
4.1e Zomeravond Wedstrijd vaste stok
5.2e Zomeravond Wedstrijd vaste stok
6.3e Zomeravond Wedstrijd vaste stok
7. 1e IJssel wedstrijd
8. 2e IJssel wedstrijd
9. 3e IJssel wedstrijd
10. 4e IJssel wedstrijd
11. 3e IJssel wedstrijd Wilp
12. 8e IJssel wedstrijd Wilp
13. 13e IJssel wedstrijd Wilp

Puntentelling: 50,48,46,44,42,40,38,36,34,32,31,30 29 enz. van de geschoonde uitslag.
Bij een gelijke eindstand tellen het aantal 1e en 2e plaatsen enz.

Bekers.

Voor de Vrije hengel, en Senioren competitie worden tijdens de feestavond jeugd 3 bekers per categorie worden uitgereikt en de prijs voor het hoogste dag gewicht.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.
Hengelaars vereniging T.O.G. Apeldoorn aanvaard, behoudens aansprakelijkheid ingevolge de wet, geen aansprakelijkheid voor ongevallen of letsel van welke aard dan ook, aan een of meer leden overkomen, of voor schade aan eigendommen van leden door beschadiging, diefstal, verlies of andere wijze.