Vergunningen

Om in Apeldoorn te mogen vissen dient men in het bezit te zijn van de VISpas.

Onderstaand vindt u een overzicht van de kosten voor een lidmaatschap van onze vereniging voor 2021.
Als peildatum voor de jeugd dient 1 januari 2021 te worden gehanteerd. Jeugd zijn de personen welke nog niet de leeftijd van 14 jaar hebben bereikt op deze datum.  

Leden die een lidmaatschap met machtiging, ontvangen jaarlijks (na een geslaagde incasso) de VISpas voor het jaar erop thuis. Leden zonder machtiging betalen ieder jaar € 5,00 aan administratiekosten.

U kunt lid worden van onze vereniging bij onze verkoopadressen of middels de online VISpas bestelmodule.

Senioren (1)
Heren € 38,00
Dames € 30,00
Jeugd (op 1 januari 2017 nog géén 14 jaar)
JeugdVISpas (2) € 12,00LET OP:
Bij opgave bij een hengelsportzaak of dierenspeciaalzaak geldt voor Senior leden inschrijfkosten. Dit bedraagt € 5,00 voor heren, en € 2,00 voor dames.  

Men ontvangt een tijdelijke vergunning, de is 1 maand geldig en een aanvraagformulier voor de VISpas, welke aangevraagd moet worden bij Sportvisserij Nederland.

(1) Dit bedrag is inclusief landelijke en federatieve afdrachten. Indien men reeds lid is van een andere vereniging gelden andere bedragen.
(2) JeugdVISpas 2 hengels en alle aassoorten
Wilt u uw lidmaatschap opzeggen, stuurt u dan een email naar onze ledenadministratie bij Sportvisserij Nederland
Voor een snelle afhandeling vermeld dan in uw email uw naam, adres, geboortedatum en vispasnummer.