Contact

Indien u contact zoekt met ons, kunt u daarvoor de volgende email adressen gebruiken om de betreffende personen / commissie te bereiken:


Bestuur 
Voorzitter / Secretaris:  bestuur@tog-apeldoorn.nl
Penningmeester: penningmeester@tog-apeldoorn.nl

Ledenadministratie: Sportvisserij Nederland


Commissies:
Jeugdcommissie: Jeugd@tog-apeldoorn.nl
Wedstrijdcommissie: wedstrijden@tog-apeldoorn.nl

Voor algemene zaken kunt u contact opnemen met het volgende email adres: Info@tog-apeldoorn.nl