Bestuur


Kantooradres:
Karkietweg 85
7331 KJ Apeldoorn
Informatie: info@tog-apeldoorn.nl

Gironummer: NL 86 INGB 0001164121
KvK nummer: V 40101764
Verenigingsnummer: 235

Dagelijks bestuur per 01-10-2023 

Voorzitter:

wkeijzer@hotmail.com
prinses Magriet straat 49
7391 DS Twello

Algemene Zaken :

Penningmeester:


Wedstrijd commissie:

Secretaris:

06-45068061


Bestuurslid afdeling Wilp:

Willem Keijzer
Prinses Margrietstraat 26
7391 DS Twello

Jeugdcommissie:

Eduard Ritsma
Marc MossinkRedactie Vissersproat:

Jan van Engeland
Wagenstraat 49
7331 AM Apeldoorn
055-5215396
j.engeland@chello.nl

Webmaster:

Ledenadministratie:
Sportvisserij Nederland