Bestuur


Kantooradres:
Karkietweg 85
7331 KJ Apeldoorn
Informatie: info@tog-apeldoorn.nl

Gironummer: NL 86 INGB 0001164121
KvK nummer: V 40101764
Verenigingsnummer: 235

Dagelijks bestuur per 23-03-2018 

Voorzitter:

Jan Riemsdijk
Bouwmeestershoeve 42
7326 RM Apeldoorn
06-18908525
bestuur@tog-apeldoorn.nl

Algemene Zaken I:

Jan van Engeland
Wagenstraat 49
7331 AM Apeldoorn
055-5215396

Penningmeester:

Vacature


Wedstrijd commissie:

Karl Daley
06-23151635
wedstrijden@tog-apeldoorn.nl
Secretaris:

Theo Bonnink
Koekampstede 51
8171 JT Vaassen
06-11306097

Bestuurslid afdeling Wilp:

Geert Huisman

Jeugdcommissie:

Piet Bouws
Ledenadministratie:
Sportvisserij Nederland