Calamiteiten tijdens de droogte

terug naar overzicht

Woensdag, 1 augustus 2018

Wat kunnen we doen tegen vissen in nood of vissterfte.Door de aanhoudende warmte en droogte is er in steeds meer van onze wateren sprake van verminderde milieuomstandigheden. Gevolg is niet alleen dat er vissen in nood raken, ook het aantal meldingen van dode vis stijgt de laatste dagen. Om snel en adequaat te kunnen handelen hebben Sportvisserij MidWest Nederland, Sportvisserij Oost-Nederland en Waterschap Vallei en Veluwe samen afspraken gemaakt. Zo hopen wij onnodig dierenleed, vissterfte en andere problemen, zoals stank en botulisme zoveel mogelijk te voorkomen.
Vissen evacueren Waar nodig gaan wij direct tot actie over door vissen te evacueren. Het Waterschap Vallei en Veluwe heeft een centraal meldpunt voor vissen in nood opengesteld en zet iedere melding direct door naar de federaties. Zij coördineren de verdere acties om de vis te evacueren. Het waterschap helpt hierbij, waar mogelijk, door het beschikbaar stellen van materieel, personeel, vervoer en te adviseren over uitzetlocaties.
Wat kunt u doen? • Wilt u vissen in nood evacueren? Dan kunt u hiervan melding maken bij het waterschap via het calamiteitennummer: (055) 5 272 272, het waterschap zet de melding door naar de federatie en de federatie coördineert met u de reddingsactie. Wij adviseren u met klem om het noodnummer te bellen en niet alvast zelfstandig tot actie over te gaan. Onnodige omwoeling van het water en het vissen met verkeerde materialen kan namelijk snel leiden tot een verslechtering van de waterkwaliteit en leiden tot vissterfte.

• Ziet u dode vissen? Belt u dan het waterschap via het calamiteitennummer van het waterschap: (055) 5 272 272. Dit nummer is altijd operationeel. Het waterschap zorgt voor het zo snel mogelijk ruimen van eventuele dode vissen. Dit is belangrijk om de ontwikkeling van botulisme zo veel mogelijk te beperken.
Indien de verenigingen specifieke mensen willen aanwijzen als contactpersoon bij eventuele calamiteiten dan horen wij dit graag. Dit kan worden doorgegeven aan de federatie waar uw vereniging bij is aangesloten.
Met vriendelijke groet,

Sportvisserij MidWest Nederland, Sportvisserij Oost-Nederland & Waterschap Vallei en Veluwe