Bestuur

Kantooradres:
Karkietweg 85
7331 KJ Apeldoorn
Informatie: info@tog-apeldoorn.nl

Gironummer: NL 86 INGB 0001164121
KvK nummer: V 40101764
Verenigingsnummer: 235

Dagelijks bestuur per 24-02-2017

Voorzitter:

Jan Riemsdijk
Bouwmeestershoeve 42
7326 RM Apeldoorn
06-20956086
bestuur@tog-apeldoorn.nl

Algemene Zaken I:

Jan van Engeland
Wagenstraat 49
7331 AM Apeldoorn
055-5215396

Penningmeester:

Patrick Bomhof
Het Kasteel 504
7325 PV Apeldoorn


Wedstrijd commissie:

Emond Scholten
Valeriuslaan 76 
7333 EJ Apeldoorn
06 14569340
Secretaris:
Theo Bonnink
Koekampstede 51
8171 JT Vaassen
06-11306097

Bestuurslid afdeling Wilp:

vacature

Jeugdcommissie:Vacature Ledenadministratie:
Patrick Bomhof

Gaat over naar Sport Visserij Nederland.
Houden u op de hoogte zodra er meer bekend is.