Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

ALV Agenda 24-04-2020

terug naar overzicht

Zondag, 9 februari 2020

H.S.V. Tot Ons Genoegen – Apeldoorn Kantooradres: Karkietweg 85, 7331 KJ Apeldoorn Postadres secretais: a.i. Jan Riemsdijk Bouwmeestershoeve 42 7326RM Apeldoorn Informatie: Website: tog-apeldoorn.nl Jaarvergadering TOG vrijdag 24 april 2020 Bij EAV aan de Landroststraat, Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.
Agenda

-01-Opening en mededelingen van de voorzitter

-02-Notulen vorige ledenvergadering. (In Vissersproat en op site Vissersproat 4 2019)

-03-Ingekomen stukken

-04-Jaarverslag secretaris over 2019

-05-Mededelingen penningmeester

-06-Jaaroverzicht penningmeester over 2019
In 2017 is er tijdens de ALV met algemene stemmen een contributie verhoging
goedgekeurd van € 1,50 per jaar. Bij de ledenadministratie van SVN is deze al twee jaar
niet doorgevoerd. Opnieuw aangegeven en voor 2020 ook niet doorgevoerd.
Nu reeds in overleg met de ledenadministratie van SVN om vanaf 2021 een verhoging door te voeren van € 2,-. € 1,50 voor de verhoging van de afdracht naar SVN en SVON. € 0,50 voor het onderhouden van kolken, vijvers binnen Apeldoorn. Bestuur legt dit hierbij voor aan de ALV.

-07-Verslag van de kas commissie over 2019

-08-Informatie van de Wedstrijd commissie

-09- Pauze

-10-Bestuur samenstelling, verkiezingen

VoorzitterJan Riemsdijkt/m jaarverg. 2021
PenningmeesterJan Riemsdijka.i.Vacature
SecretarisJan Riemsdijk a.i.Vacature
Jeugd vertegenw.Willem v.d.Veldet/m jaarverg. 2021
Wilp vertegenw.Gerrit Karrebeld a.i.Vacature
Algemene zakenJan van Engelandt/m jaarverg. 2021
Wedstrijd Com.Karl Daleyt/m jaarverg. 2021

-11-Programma 2020 definitief

-12-Rondvraag:
Antwoorden op gestelde vragen tijdens de vergadering kunnen we als bestuur geen directe oplossingen geven. Deze zullen tijdens eerstkomende bestuursvergadering besproken en naar een duidelijk antwoord verwoord worden.
Mocht je vragen voor de rondvraag hebben waar je op de ALV direct een antwoord wilt hebben. Stel je vraag ruim op tijd zodat het bestuur deze kan bespreken en komen tot een duidelijk, acceptabel antwoord.
Stuur deze vraag op tijd naar riemsdijk@upcmail.nl uiterlijk 13 maart 2020 .

-13-Sluiting