Leden vergadering TOG vrijdag 26 oktober 2018

terug naar overzicht

Vrijdag, 19 oktober 2018

Bij EAV aan de Landroststraat, Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.

Agenda

-01-Opening en mededelingen van de voorzitter

-02-Notulen vorige ledenvergadering

-03-Ingekomen stukken

-04-Wedstrijdcommissie programma 2019

-05-Mededelingen Penningmeester

-06-Wat verder ter tafel komt

-07-PAUZE

-08-Prijsuitreiking 2018

-09-Rondvraag

-10-Sluiting

VoorzitterJan Riemsdijk

Penningmeester  Jan Riemsdijk (vacature)

Secretaris  Theo Bonnink

Jeugd vertegenwoordiger  Wim van de Velde

Wilp vertegenwoordiger  Geert Huisman

Algemene zaken  Jan van Engeland

Wedstrijd Com.  Karl Daley