Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Algemene Verordening Gegevensbescherming

terug naar overzicht

Dinsdag, 29 mei 2018
Binnen Europa is er een nieuwe wet uitgevaardigd die 25 mei 2018 ingaat en regelt hoe bedrijven, instanties en ook Apeldoornse Hengelaarsvereniging "Tot Ons Genoegen". moet om gaan met persoonsgegevens. Het bestuur heeft hiervoor een privacyverklaring opgesteld.


PRIVACYVERKLARING Apeldoornse Hengelaarsvereniging "Tot Ons Genoegen"
Apeldoornse Hengelaarsvereniging "Tot Ons Genoegen". is gevestigd te Apeldoorn en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer V 40101764 Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement bij aanvang lidmaatschap Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Apeldoornse Hengelaarsvereniging "Tot Ons Genoegen". verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.1.GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS


1.1 Apeldoornse Hengelaarsvereniging "Tot Ons Genoegen". verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:


a. zich inschrijft / aanmeldt als lid van een bij Apeldoornse Hengelaarsvereniging "Tot Ons Genoegen". aangesloten hengelsportvereniging of landelijke specialistenorganisatie;
b. een product of dienst afneemt bij Apeldoornse Hengelaarsvereniging "Tot Ons Genoegen".. (zoals een abonnement op onze magazines of nieuwsbrieven, een bestelling doet of deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.);
c. contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).

1.2 Apeldoornse Hengelaarsvereniging "Tot Ons Genoegen".
verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

a. voorletters en naam;
b. geboortedatum;
c. adres;
d. e-mailadres;
e. telefoonnummer;
f. leeftijd;
g. geslacht;
h. rekeningnummer(s);
i. het lidmaatschap (nummer) van een hengelsportvereniging;
j. en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisaties, afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.);
k. browsercookies.


1.3 Apeldoornse Hengelaarsvereniging "Tot Ons Genoegen". kan deze gegevens gebruiken om:


• het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten;
• beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
• voorlichting (informatievoorziening);
• onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport);
• handhaving.


2.INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met Apeldoornse Hengelaarsvereniging "Tot Ons Genoegen e-mail Info@tog-apeldoorn.nl voor:


(a) meer informatie over de wijze waarop Apeldoornse Hengelaarsvereniging "Tot Ons Genoegen". persoonsgegevens verwerkt;


(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;


(c) inzage in de persoonsgegevens die Apeldoornse Hengelaarsvereniging "Tot Ons Genoegen". met betrekking tot u verwerkt;


(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Apeldoornse Hengelaarsvereniging "Tot Ons Genoegen".
3.BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS


3.1 Apeldoornse Hengelaarsvereniging "Tot Ons Genoegen". zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.


3.2 Apeldoornse Hengelaarsvereniging "Tot Ons Genoegen". treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.


4.DERDEN


4.1 Apeldoornse Hengelaarsvereniging "Tot Ons Genoegen". kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:


• aangesloten hengelsportfederaties, specialistenorganisaties en hengelsportverenigingen waarvan u lid bent;
• NOC*NSF waarvan Apeldoornse Hengelaarsvereniging "Tot Ons Genoegen". Lid is;
• verwerkers van Apeldoornse Hengelaarsvereniging "Tot Ons Genoegen". . (voor de uitvoering van de dienstverlening);
• personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.


4.2 Apeldoornse Hengelaarsvereniging "Tot Ons Genoegen". verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of Apeldoornse Hengelaarsvereniging "Tot Ons Genoegen". daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.


5.WIJZIGINGEN
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.


Apeldoorn, mei 2018


Copyright © 2018 Apeldoornse Hengelaarsvereniging "Tot Ons Genoegen". .