Afscheid Harry, Henry, Tonnie uit Bestuur

terug naar overzicht

Dinsdag, 28 februari 2017

Op de Algemene Ledenvergadering van 24 februari 2017 hebben we afscheid genomen van 3 bestuursleden, Tonnie Klein Swormink als vertegenwoordiger Wilp. Harry Middelink als voorzitter, Harry is namens de vereniging benoemd tot Erelid van TOG. Henry van Lith, na 26 jaar als penningmeester zijn taken altijd goed uitgevoerd te hebben en gaat verhuizen naar Groningen. Henry is tevens benoemd tot Erelid van TOG en heeft de gouden spelt in ontvangst mogen nemen. Al deze heren hebben tevens een mooi boeket bloemen ontvangen. We hebben na veel beraad Theo Bonnink bereid gevonden als secretaris zitting te nemen. Theo heeft eerder al dertien jaar ervaring als secretaris binnen onze vereniging. Patrick Bomhof is bereid gevonden als penningmeester zitting te nemen in ons bestuur. Jan Riemsdijk zal de functie secretaris inruilen voor de functie voorzitter. De vergadering heeft op geen van deze personen bezwaar aangetekend. Allen met algemene stemmen aangenomen. Op de foto: Links Tonnie Klein Swormink, Jan Riemsdijk, Harry Middelink, Henry van Lith. Het Bestuur